ABBANK đạt 1.632 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

(ĐSVH) Tính đến hết ngày 30/06/2022, kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận đà tăng trưởng tích cực cả về quy mô và hiệu quả.

Cụ thể, tổng tài sản của ABBANK tại thời điểm cuối quý II đạt 131.265 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cuối năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.632 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm. 

Huy động vốn từ khách hàng đạt 85.655 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 85.370 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,07% và 8,56% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay Khách hàng Cá nhân của ABBANK đạt 40.495 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm; cho vay Khách hàng SMEs đạt 18.574 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm 2022. Thu từ phí dịch vụ đạt 321 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, các chỉ tiêu về an toàn và hiệu quả hoạt động của ABBANK cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,64%, tuân thủ quy định của NHNN. Hệ số an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 12,89%, cao hơn so với yêu cầu của NHNN và đảm bảo cho ABBANK có mức đệm vốn vững chắc khi đánh giá mức đủ vốn nội bộ. Cùng với đó, 2 chỉ số hiệu quả RoE và RoA đều có sự cải thiện so với cuối năm 2021.

Song song với việc đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và bền vững, trong quý 2/2022, ABBANK đã đăng ký Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ban hành ngày 20/5/2022 quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối các khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng trong đại dịch. Hạn mức tham gia hỗ trợ lãi suất của ABBANK là 572 tỷ đồng, tương đương với quy mô 28.600 tỷ đồng dư nợ cho vay bình quân trong vòng 2 năm (2022 & 2023) cho các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. Theo đó, NHNN đã chấp thuận cho ABBANK sử dụng hạn mức hỗ trợ lãi suất là 264 tỷ đồng trong năm 2022.

Ông Nguyễn Mạnh Quân –  Quyền Tổng Giám đốc ABBANK nhận định: “Sáu tháng đầu năm, nền kinh tế đất nước đang phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen. Để đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2022, ABBANK xác định luôn sẵn sàng thích ứng và có những quyết sách linh hoạt với sự biến đổi của thị trường. Ngoài ra, với sự bổ sung nguồn lực tài chính sau khi tăng vốn điều lệ trong quý II, ABBANK đang tập trung tối ưu hóa bộ máy, từ quy trình vận hành cho đến sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn. Ngoài mảng tín dụng, ABBANK cũng đang dần mở rộng sang phục vụ các nhu cầu phi tín dụng để tăng thu nhập từ phí; đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng số nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và hướng tới mục tiêu tăng vị thế trong phân khúc bán lẻ.

PV

 

ABBANK