Đại hội đồng cổ đông ABBANK: Mục tiêu đạt 1.358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020

(ĐSVH) Mới đây, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 1.358 tỷ đồng.

ABBANK đặt mục tiêu đạt 1.358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản, bao gồm: Tổng tài sản đạt 110.918 tỷ đồng (tăng 8,2% so với năm 2019); Huy động từ khách hàng đạt 81.052 tỷ đồng (tăng 8,4% so với thực hiện năm 2019); Dư nợ tín dụng đạt 69.646 tỷ đồng (tăng 10,5% so với thực hiện năm 2019); Lợi nhuận trước thuế đạt 1.358 tỷ đồng (tăng 10,5% so với thực hiện năm 2019); Tổng thu nhập tăng 641,1 tỷ (tương đương tăng 17,7% so với thực hiện năm 2019), đặc biệt trong đó, Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 228,8 tỷ đồng (tương đương tăng 115,3% so với thực hiện năm 2019); Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo quy định của NHNN. Các Báo cáo, Tờ trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý cao thể hiện sự đồng thuận, thống nhất của Cổ đông.

Dự kiến, giai đoạn 2020 – 2025, ABBANK tiếp tục theo đuổi chiến lược bán lẻ, phát triển bền vững với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng có hiệu quả hoạt động tốt nhất Việt Nam. Từ năm 2020, ABBANK sẽ tập trung đẩy mạnh thu hút và khai thác sâu thêm nhiều khách hàng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Quản lý rủi ro vượt trội; chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các kênh bán hàng và phục vụ khách hàng… ABBANK cũng hướng tới việc đẩy mạnh tỷ trọng thu nhập từ bán lẻ (bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs) lên chiếm tối thiểu 70% tổng thu nhập từ khách hàng, thu từ dịch vụ (gồm phí bảo lãnh) chiếm tối thiểu 20% tổng thu nhập.

Những ý kiến đưa ra điều nhận được sự tán đồng của các cổ đông tại Đại Hội

Cũng tại Đại hội, ABBANK đã quyết định phương án tạm chưa chia cổ tức nhằm tích luỹ vốn tăng cường năng lực tài chính, cải thiện chỉ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của NHNN về việc thực hiện Đề án tự tái cơ cấu và chiến lược phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn 2020 – 2025. Lợi nhuận chưa phân phối sẽ được sử dụng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong những năm tới cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ và tạo lợi thế khi niêm yết cổ phiếu ABBANK.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất bầu ông Jason Lim Tsu Yang hiện là Trưởng ban phát triển chiến lược và kinh doanh của Maybank, người đại diện 50% vốn góp của Maybank tại ABBANK, đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ hiện tại (2018 – 2022).

Đối với công tác niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Hội đồng Quản trị đã báo cáo Đại hội cổ đông về sự thay đổi lộ trình kế hoạch dự kiến thực hiện niêm yết cổ phiếu ABBANK do liên quan công tác chuyển trụ sở chính từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019. Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội, ABBANK sẽ nộp hồ sơ lưu ký và niêm yết; đồng thời việc niêm yết bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

PV

ABBANK